Ада Папангелли Към съдържанието
ЖАДНА СЪМ. . .
Жадна съм за мъжки пръсти,
хапещи гърдите ми.
За мъжки шепот,
галещ и душата ми с копнежи,
които я обръщат наопаки.
Пияна съм!
Пияна съм от болката
на неосъществени помисли
и несътворени думи.
Пияна съм.
От жажда съм пияна. . .

Остарявам ли?!


© 2001–2004 Ада Папангелли, автор
© 2004 Издателство ЕТО
Страницата се поддържа със средствата на Михаил Михайлов.